Takk for tilliten !

Våre kunder ønsker med sikkerhet å vite at gravstedet blir stelt og tatt var på etter at de er borte.
- uten bekymringer for de etterlatte.

Vi forvalter over 200 gravlegater og sørger for bekymringsfritt gravstell i opptil 25 år