Alle flerårige avtaler overføres til Gravlegater AS

I 2019 beslutter fellesrådet i Eidsvoll å avvikle alle stellavtaler og flerårlige legatavtaler og velger å overføre disse til Gravstellerne og Gravlegater AS.

Alle respektive og løpende avtaler ble godt informert og fikk en reservasjonstid mot å bli overført fra kirkelig fellesråd.

Alt i alt valgte mer enn 95%  av alle inngåtte avtaler med Eidsvoll kirkelige fellesråd  å bli videreført med den nye ordningen