Livet går videre...

Gravlegater er et frittstående aksjeselskap stiftet kun for å forvalte legater og flerårige stellavtaler.

Vi skal sørge for bekymringsfri oppfølging av
gravstellet hvert år, og administrasjon av
dette så lenge gravstedet er festet.

Selskapet er kommersielt,men vi har
vedtektsfestet at det ikke kan heves lønn
eller taes ut utbytte av aksjonærene.

Gravlegater AS er en profesjonell aktør og
et alternativ til at kirken eller en ideell
organisasjon skal forvalte midlene.

Vi fremforhandler gode avtaler om gravstell
i hele landet og benytter såvell private aktører
som kirken til utførelse av gravstell.

Forutsigbarhet er viktig og vi tilbyr derfor fast pris for våre tjenester;  5, 10 eller 20 års varighet,
ingen gebyrer prisøkning eller
uforutsigbare endringer i perioden.

 

Hvert legat regnskapsføres med egne reskoto av autorisert regnskasfører.